บริการตรวจตรวจโควิด-19 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

english
กรุณาทำการชำระเงินค่าบริการ ผ่านช่องทาง mobile banking application จำนวน 250 บาท ก่อนทำการลงทะเบียนเข้ารับบริการ เพื่อแนบหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนถัดไป ท่านจะได้รับการยืนยันนัดหมายทาง SMS และ E-mail หลังจากแนบหลักฐานการชำระเงินแล้ว รวมถึงได้รับ QR code ประจำตัวท่านเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจ ณ จุดตรวจ
รหัสผ่านสำหรับลงทะเบียน
รหัสผ่านคือ 79245
ถึงขั้นตอนเลือกสถานที่ กรุณาเลือก
**ตรวจ ATK นศ และบุคลากร มช.

โปรดเลือกภาษา

What is your preferred language?
thai
ภาษาไทย
english
English language