คำเตือน: โปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบทุกข้อโดยใส่หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันได้) หากท่านกรอกแบบสอบถามแทนผู้อื่น กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นๆ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหมายเลข 064-3477513, 063-8690570 ให้บริการตอบข้อสอบถามในวันและเวลาทำการ ( 08.30-16.30 น.) เท่านั้น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โปรดใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านอีกครั้งหนึ่ง


กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณอีกครั้ง

ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง! โปรดตอบคำถามต่อไปนี้เล็กน้อยเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน


0% Complete
ทางโครงการแนะนำให้ท่านติดต่อแพทย์โดยทันที โปรดติดต่อหมายเลข 1422 (สำหรับคนไทย) หรือ 096-8478209 หรือ 092-7260474 (สำหรับชาวต่างชาติ) ได้ในช่วงเวลา 8.00 น.–20.00 น.
ท่านจำเป็นต้องได้รับการตรวจโดยเร็วที่สุด
ท่านสามารถนัดหมายออนไลน์ได้ที่นี่
จากคำตอบของท่าน ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ และในกรณีของท่านก็ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องตรวจ แต่ท่านก็สามารถนัดตรวจได้ขอขอบคุณ
โปรดเข้ามา log in ใหม่ภายหลังหากท่านมีอาการแสดงใดๆ ใหม่เกิดขึ้น